Služby

Nabízím psychologické poradenství a krizovou intervenci, při práci vycházím z Gestalt psychoterapie.

Psychologické poradenství je přístup vhodný ke krátkodobé práci s klientem zaměřené na řešení konkrétních situací nebo otázek, překonání psychických potíží a osobnostní rozvoj klienta.

Krizová intervence je metoda práce s klientem v situaci psychické krize, kterou klient vnímá jako ohrožující, zátěžovou, obtížně zvládatelnou. Cílem je pomoci klientovi najít a mobilizovat vnitřní i vnější zdroje k překonání krize a k obnovení duševní rovnováhy.

Gestalt psychoterapie je moderní dynamický přístup v psychoterapii, který je uznáván odborníky u nás i v zahraničí. Základem je dialog klienta a terapeuta, setkání dvou respektujících se osob, kde terapeut je expertem na proces terapie a klient je expertem na svůj život. Gestalt psychoterapie klade důraz na přítomnost, chápe člověka komplexně a ve vztahu s jeho okolím. Jako terapeut se zajímám o klientův jedinečný úhel pohledu na svět a mohu být klientovi průvodcem na cestě k pozitivním změnám.

S kým pracuji?

Pracuji individuálně s dospělými a dospívajícími klienty (od 15 let). Moje služby jsou určeny lidem, kteří chtějí něco změnit ve svém životě. Potřebují se nově zorientovat ve své životní situaci, získat podporu v náročném období a překlenout je.


Témata, kterým se často věnujeme:

- vztahy s vrstevníky

- rodinné či partnerské vztahy

- nejistota

- úzkost

- deprese

- sebepoškozování

- traumatické zážitky

- ztráta blízkého

- psychická nepohoda

- sebepoznání a osobnostní rozvoj

 


O mně

Jsem psycholožka a terapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (brněnský institut Dialog).

Pracovala jsem 3 roky jako psycholog ve zdravotnictví na psychiatrickém oddělení nemocnice v Havířově, dále v Psychiatrické nemocnici v Opavě, v ambulanci Klinická psychologie Daria v Praze, v ambulanci Klinická psychologie Kučová s.r.o. ve Frýdku-Místku. V zaměstnání jsem se věnovala především psychologické diagnostice, krizové intervenci a skupinové a individuální psychoterapii.

Pracuji pod supervizí zkušeného psychoterapeuta a při práci se řídím Etickým kodexem psychologické profese.

Jsem vdaná a mám čtyři děti. S rodinou nyní bydlíme v Českém Těšíně, hovořím česky a polsky, mohu vést sezení i v polštině. Ve volném čase čtu knihy, hraji na klavír nebo zpívám, obdivuji grafický design a baví mě výlety do přírody.

 

V současné době pracuji v soukromé psychologické poradně

Psychologie Český Těšín

 

Hrabinská 2074/50d
737 01 Český Těšín

www.psychologieceskytesin.cz

 

Nabízím poradenství a terapii osobně nebo on-line formou (přes Skype, GoogleMeet nebo Whatsapp).

Na sezení je nutné se objednat telefonicky nebo emailem.

V případě zrušení nebo přesunutí termínu mi prosím dejte vědět alespoň 48 hodin předem, telefonicky nebo přes sms. Děkuji!


 

Kontakt a ceník


kontakt: +420 602 356 256

info@joannakubica.cz

 

 

Cena: 800kč/1 sezení (50 minut)

Klienti pojišťovny RBP (213) mohou na mé služby čerpat příspěvek do výše 5 x 500 kč z bonusového programu "Duševní pohoda"

 

 

V případě zájmu o psychologickou péči v Praze předávám kontakt na mé kolegyně v ambulanci Klinická psychologie Daria, tel. 739268794.


This is a free demo result from the Wayback Machine Downloader. It is not a complete website.